Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

Twoja prywatność

W Zero-G rozumiemy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i zależy Ci na tym, jak Twoje informacje są wykorzystywane i udostępniane online. Szanujemy i cenimy prywatność wszystkich osób, które odwiedzają naszą Witrynę, i będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje wyłącznie w sposób, który jest dla Ciebie użyteczny oraz w sposób zgodny z Twoimi prawami i Zobowiązaniami wynikającymi z prawa.

Niniejsza Polityka dotyczy korzystania przez nas ze wszystkich danych gromadzonych przez nas w związku z korzystaniem z naszej Witryny. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Przyjmuje się, że akceptujesz naszą Politykę prywatności przy pierwszym korzystaniu z naszej witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

 

 1. Definicje i interpretacje

W niniejszej Polityce następujące pojęcia mają następujące znaczenie:

"Konto"

oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i / lub korzystania z niektórych obszarów i funkcji naszej witryny;

"Ciastko"

oznacza mały plik tekstowy umieszczony na twoim komputerze lub urządzeniu przez naszą Witrynę, gdy odwiedzasz określone części naszej Witryny i / lub kiedy korzystasz z niektórych funkcji naszej Witryny. Szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych przez naszą witrynę przedstawiono w sekcji 12 poniżej;

"Nasza strona"

Oznacza tę stronę internetową i wszystkie jej poddomeny,
http://www.zero-g.co.uk

„Prawo dotyczące ciasteczek w Wielkiej Brytanii i UE”

oznacza odpowiednie części rozporządzeń z 2003 r. dotyczących prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) zmienionych w 2004, 2011 i 2015 r .;

„My / My / Our”

oznacza Zero-G, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod nazwą 02652162 z siedzibą w Okehampton Business Centre, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX7 20FJ

 1. Informacje o nas

2.1 Nasza strona jest własnością i jest zarządzana przez Zero-G, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 02652162 z zarejestrowanym adresem: Unit 7, Okehampton Business Centre, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ. Nasz numer VAT to GB 697831377

 

 1. Co obejmuje ta polisa?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Witryny. Nie obejmuje stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej witryny (niezależnie od tego, czy udostępniamy te linki, czy udostępniają je inni użytkownicy). Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i radzimy ci sprawdzić politykę prywatności takich stron przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

 

 1. Jakie dane gromadzimy?

Niektóre dane będą zbierane automatycznie przez naszą Witrynę (w celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 12 na temat korzystania z plików cookie (nasza Polityka dotycząca plików cookie znajduje się poniżej), inne dane będą gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie je prześlesz i wyrazisz zgodę na wykorzystanie ich przez nas w celu cele określone w sekcji 5, na przykład podczas zakładania konta, biuletynu itp. W zależności od korzystania z naszej witryny możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących danych:

4.1 Pełna nazwa;

4.2 Adres e-mail

4.3 Numer telefonu

4.4 Nazwa firmy

Informacje o firmie 4.5

4.6 Adres

4.7 Dane karty kredytowej / debetowej (nie przetrzymywane po przetworzeniu)

4.8 Adres IP

4.9 Typ i wersja przeglądarki internetowej

System operacyjny 4.10

4.11 Lista adresów URL zaczynających się od strony odsyłającej, Twojej aktywności w Naszej Witrynie i witryny, do której wychodzisz

Demografia 4.12

 

 1. Jak wykorzystujemy twoje dane?

5.1 Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) (RODO). Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w sekcji 6 poniżej.

5.2 Używamy twoich danych, aby dostarczać ci najlepsze możliwe produkty i usługi. To zawiera:

5.2.1 Udostępnianie konta i zarządzanie nim

5.2.2 Zapewnianie dostępu do naszej witryny i zarządzanie nim

5.2.3 Personalizowanie i dostosowywanie twoich doświadczeń na naszej stronie

5.2.4 Dostarczanie naszych produktów i usług

5.2.5 Personalizacja i dostosowanie naszych produktów i usług dla Ciebie

5.2.6 Reagowanie na wiadomości od użytkownika

5.2.7 Dostarczanie biuletynów e-mailowych, alertów itp., Które subskrybujesz (możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link „zaktualizuj swoje preferencje” w wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem support@zero-shop.reamaze.com)

5.2.8 Badanie rynku

5.2.9 Analiza korzystania z naszej witryny i zbieranie informacji zwrotnych, aby umożliwić nam ciągłe ulepszanie naszej witryny i komfort użytkowania

5.3 W niektórych przypadkach gromadzenie danych może być wymogiem ustawowym lub umownym, a my będziemy ograniczać się w zakresie produktów i usług, które możemy zapewnić bez Twojej zgody, abyśmy mogli korzystać z takich danych.

5.4 Po przesłaniu nam danych, wykorzystujemy je do prowadzenia konta, w celach marketingowych, które mogą obejmować kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości tekstowej z informacjami, wiadomościami i ofertami dotyczącymi naszych produktów i usług.

Nie wyślemy Ci jednak żadnego niezamówionego marketingu lub spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​w pełni chronimy twoje prawa i przestrzegamy naszych obowiązków wynikających z RODO oraz rozporządzeń o prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., Ze zmianami w 2004, 2011 i 2015 r.

5.5 Zgodnie z RODO zapewnimy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na Twoje prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących podstaw:

 1. a) wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej określonych celów;
  b) przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
  d) przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Ciebie lub innej osoby fizycznej;
  e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; i / lub
  f) przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są nadrzędne przez podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

         

 1. Jak i gdzie przechowujemy Twoje dane?

6.1 Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak długo masz u nas aktywny rekord konta. Musimy to zrobić, aby móc je wykorzystać, jak opisano powyżej w sekcji 5 i / lub tak długo, jak długo mamy na to zgodę. W każdym przypadku Twoje dane zostaną usunięte, jeśli powiadomisz nas e-mailem, telefonicznie lub pocztą.

6.2 Niektóre lub wszystkie dane mogą być przechowywane lub przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w czasie, gdy działa Brexit. Uznaje się, że akceptujesz i zgadzasz się na to, korzystając z naszej witryny i przekazując nam informacje.

Jeśli przechowujemy lub przekazujemy dane poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane tak samo bezpiecznie, jak w EOG i zgodnie z RODO. Takie kroki mogą obejmować między innymi korzystanie z prawnie wiążących warunków umownych między nami a stronami trzecimi, z którymi współpracujemy.

6.3 Bezpieczeństwo danych ma dla nas ogromne znaczenie i dla ochrony danych Wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia danych gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny.

6.4 Firma zapewni podjęcie następujących środków w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych:

 • Wszyscy pracownicy, agenci, kontrahenci lub inne strony pracujące w imieniu Spółki muszą być w pełni świadomi zarówno swoich indywidualnych obowiązków, jak i obowiązków Spółki wynikających z Rozporządzenia i niniejszej Polityki, oraz otrzymają kopię niniejszej Polityki;
 • Tylko pracownicy, agenci, podwykonawcy lub inne strony pracujące w imieniu Spółki, które potrzebują dostępu do danych osobowych i korzystania z nich w celu prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków, będą miały dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Spółkę;
 • Wszyscy pracownicy, agenci, kontrahenci lub inne strony pracujące w imieniu firmy przetwarzające dane osobowe zostaną odpowiednio przeszkolone w tym zakresie;
 • Wydajność tych pracowników, agentów, kontrahentów lub innych stron pracujących w imieniu firmy przetwarzających dane osobowe będzie regularnie oceniana i weryfikowana;
 • Wszyscy pracownicy, agenci, kontrahenci lub inne strony pracujące w imieniu Firmy przetwarzające dane osobowe będą zobowiązane do tego zgodnie z zasadami Regulaminu i niniejszą Polityką na podstawie umowy;
 • Wszyscy agenci, kontrahenci lub inne strony pracujące w imieniu firmy przetwarzające dane osobowe muszą zapewnić, aby wszyscy ich pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych byli objęci tymi samymi warunkami, co ci odpowiedni pracownicy firmy powstający niniejszej polityki i rozporządzenia.


6.5 Niezależnie od środków bezpieczeństwa, które podejmujemy, ważne jest, aby pamiętać, że transmisja danych przez Internet może nie być całkowicie bezpieczna i zaleca się zachowanie odpowiednich środków ostrożności podczas przesyłania do nas danych przez Internet.

 

 1. Czy udostępniamy twoje dane?

7.1 Możemy zawierać umowy ze stronami trzecimi w celu dostarczania produktów i usług w naszym imieniu. Mogą to być przetwarzanie płatności, dostawa towarów, funkcje wyszukiwarek, reklama i marketing. W niektórych przypadkach strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich danych. W przypadku, gdy którekolwiek z Twoich danych są wymagane do takiego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i zobowiązaniami strony trzeciej zgodnie z prawem. . Obecnie współpracujemy z Google, Yotpo, Shoelace, Klaviyo, Yotpo.

7.2 Możemy opracowywać statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów użytkowników, sprzedaży i innych informacji. Wszystkie takie dane będą zanonimizowane i nie będą zawierać żadnych danych osobowych. Od czasu do czasu możemy udostępniać takie dane stronom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, podmioty stowarzyszone, partnerzy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w granicach prawa.

7.3 W niektórych okolicznościach możemy zostać prawnie zobowiązani do udostępnienia niektórych danych przez nas posiadanych, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, na przykład gdy jesteśmy zaangażowani w postępowanie sądowe, gdy przestrzegamy wymogów prawa, nakazu sądowego lub organ rządowy. Nie wymagamy od ciebie żadnej dodatkowej zgody w celu udostępniania twoich danych w takich okolicznościach i będziemy przestrzegać zgodnie z wszelkimi prawnie wiążącymi żądaniami, które zostaną złożone od nas.

 

 1. Co się stanie, jeśli nasza firma zmieni ręce?

8.1 Od czasu do czasu możemy rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całą naszą działalnością lub jej częścią. Dane przekazane przez użytkowników będą, tam, gdzie jest to istotne dla dowolnej części naszej firmy przeniesionej w ten sposób, zostaną przekazane wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowo kontrolujący podmiot, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, będzie mógł wykorzystywać dane do cele, dla których zostały pierwotnie przez nas zebrane.

8.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek dane będą przekazywane w taki sposób, skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem i poinformujemy o zmianach. Po skontaktowaniu się będziesz mieć możliwość usunięcia lub ukrywania swoich danych przed nowym właścicielem lub administratorem.

 

 1. Jak możesz kontrolować swoje dane?

9.1 Naszym celem jest zapewnienie silnej kontroli nad wykorzystywaniem przez nas Twoich danych (w tym możliwością rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, anulując subskrypcję za pomocą linków zawartych w naszych wiadomościach e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail z informacją o Twoich preferencjach ).

9.2 Możesz również zapisać się na jedną lub więcej działających usług preferencyjnych: Pamiętaj jednak, że usługi te nie uniemożliwiają otrzymywania wiadomości marketingowych, na które wyraziłeś zgodę.

 

 1. Twoje prawo do zatrzymania informacji i prawo do wycofania informacji po ich otrzymaniu

10.1 Możesz uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszej witryny bez podawania jakichkolwiek danych. Aby jednak korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w naszej Witrynie, może być konieczne przesłanie lub zezwolenie na zbieranie niektórych danych.

10.2 Możesz ograniczyć wykorzystanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję 12 i nasze zasady dotyczące plików cookie.

10.3 Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych określonych w sekcji 5 w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych określonych w sekcji 15, a my usuniemy Twoje dane z naszych systemów. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że może to ograniczyć naszą zdolność do dostarczania możliwie najlepszych produktów i usług.

 

 1. Jak uzyskać dostęp do swoich danych?

Masz prawo zażądać kopii wszystkich swoich danych osobowych przechowywanych przez nas (jeśli takie dane są przechowywane). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem support@zero-shop.reamaze.comlub korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji 15.

 

 1. Do jakich plików cookie używamy i do czego?

12.1 Nasza strona może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie na komputerze lub urządzeniu. Własne pliki cookie to pliki umieszczone bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie w celu ułatwienia i polepszenia korzystania z naszej witryny oraz w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję 5 powyżej i sekcję 12.6 poniżej. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że ​​twoja prywatność jest chroniona i szanowana przez cały czas.

12.2 Korzystając z naszej witryny, możesz również otrzymywać określone pliki cookie stron trzecich na komputerze lub urządzeniu. Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczone przez strony internetowe, usługi i / lub strony inne niż my. W naszej witrynie korzystamy z plików cookie stron trzecich w celu świadczenia usług przez dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję 5 powyżej i sekcję 12.6 poniżej. Te pliki cookie nie są integralne z funkcjonowaniem naszej witryny.

12.3 Wszystkie pliki cookie wykorzystywane przez naszą Witrynę i na niej są używane zgodnie z obowiązującym prawem angielskim i unijnym dotyczącym plików cookie.

12.4 Przed umieszczeniem plików cookie na komputerze lub urządzeniu zostanie wyświetlone okno podręczne z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie. Przeglądając wyskakujące okienko, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie i pozwalasz nam zapewnić najlepszą możliwą obsługę i obsługę. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem. Możesz odmówić zgody, wychodząc z naszej strony internetowej.

12.5 Niektóre funkcje naszej witryny zależą od plików cookie. Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE uznaje te pliki cookie za „absolutnie niezbędne”. Te pliki cookie pokazano poniżej w sekcji 12.6. Twoja zgoda nie będzie wymagana w celu umieszczenia tych plików cookie. Nadal możesz blokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jak opisano szczegółowo w sekcji 12.10, ale pamiętaj, że nasza witryna może nie działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli to zrobisz. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twoja prywatność nie była zagrożona, pozwalając im.

12.6 Nie umieszczamy własnych plików cookie na komputerze lub urządzeniu, jednak następujące pliki cookie innych podmiotów mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu:

 • Nasza strona internetowa
 • Shopify (prowadzący naszą stronę internetową)
 • Shopify w chmurze
 • Shopify Checkout
 • PayPal
 • Facebook
 • ReAmaze (funkcja czatu na żywo)
 • Yotpo (zaprasza / generuje recenzje użytkowników)
 • Shoelace (aplikacja remarketingowa)
 • Szukaj
 • Amazon AWS
 • Klaviyo

12.7 Nasza strona korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google. Analityka witryny odnosi się do zestawu narzędzi służących do gromadzenia i analizowania statystyk użytkowania, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej witryny. To z kolei pozwala nam ulepszać naszą Witrynę oraz oferowane przez nią produkty i usługi. Nie musisz zezwalać nam na korzystanie z tych plików cookie, jak wyszczególniono poniżej, jednak chociaż korzystanie z nich nie stwarza żadnego ryzyka dla Twojej prywatności lub bezpiecznego korzystania z naszej witryny, umożliwia nam ciągłe ulepszanie naszej witryny, dzięki czemu lepsze i bardziej przydatne doświadczenie dla Ciebie.

12.8 Usługi analityczne wykorzystywane przez naszą Witrynę wykorzystują pliki cookie do gromadzenia wymaganych informacji. Te pliki cookie mogą być umieszczane natychmiast przy pierwszej wizycie na naszej stronie i uzyskanie przez nas uprzedniej zgody może nie być możliwe. Możesz usunąć te pliki cookie i zapobiec ich wykorzystaniu w przyszłości, wykonując czynności opisane poniżej w sekcji 12.10.

12.9 Usługi analityczne wykorzystywane przez naszą Witrynę wykorzystują następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Pierwsza / trzecia strona

Cel

Google

Trzeci

Analityka

 

12.10 Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych pozwala również wybrać, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy w przeglądarce internetowej lub dokumentacją dostarczoną z urządzeniem.

12.11 Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwią Ci szybszy i skuteczniejszy dostęp do naszej witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.

12.12 Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz skonsultowanie się z pomocą i wskazówkami twórcy przeglądarki internetowej oraz producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień prywatności. .

 

 1. Podsumowanie Twoich praw wynikających z RODO

Zgodnie z RODO masz:

13.1 prawo do żądania dostępu do twoich danych osobowych będących w posiadaniu, usunięcia lub poprawienia;

13.2 prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;

13.3 być informowany o tym, jakie przetwarzanie danych ma miejsce;

13.4 prawo do ograniczenia przetwarzania;

13.5 prawo do przenoszenia danych;

13.6 sprzeciwia się przetwarzaniu twoich danych osobowych;

13.7 prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania (patrz sekcja 14 poniżej).
W celu wyegzekwowania któregokolwiek z powyższych praw lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących naszej Witryny lub niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych określonych w sekcji 15 poniżej.

 

 1. Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej witryny lub niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres support@zero-shop.reamaze.comlub pocztą w Zero-G Ltd, Unit 7, Okehampton Business Centre, Higher Stockley Mead, Okehampton, Devon EX20 1FJ. Upewnij się, że zapytanie jest jasne, szczególnie jeśli jest to prośba o informacje na temat danych, które przechowujemy na Twój temat (jak w sekcji 11 powyżej).

 

 1. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, jeśli okaże się to konieczne od czasu do czasu lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na naszej stronie, a po pierwszym korzystaniu z naszej witryny zostanie uznane, że zaakceptowałeś warunki Polityki prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.

15 USD OFF * Twoje pierwsze zamówienie i ogromne oszczędności po zapisaniu się do naszego newslettera

Zapisz się do naszego Ekskluzywne oferty pobierania i nowości podstęp, a my wyślemy ci kod rabatowy 15 USD. Otrzymasz szczegółowe informacje o specjalnych niskich cenach (dostępne tylko dla subskrybentów!) I będziesz na bieżąco z nowymi wersjami Zero-G. Możesz zapisać się tutaj (kliknij przycisk po prawej) i będziesz mógł zrezygnować z subskrypcji natychmiast w dowolnym momencie. (* Uwaga: 15 USD zniżki można wykorzystać na dowolny produkt o cenie powyżej 40 USD, z wyjątkiem Wokaloidy i niedawno wydane produkty).